Årets ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling blev afholdt Torsdag d. 18. september kl. 18.30. Nævneværdigt for forsamlingen var en enstemmig vedtagelse af betydelige ændringer kontingent- satser og typer  i klubben. Det er således dyrere fra indeværende sæson at være medlem af Amager Undervandsrugbyklub, men bestyrelsen håber at det vil geare klubben bedre i forhold til et fremtidigt forøget aktivitetsniveau i […]